Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 21 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 19 dagar!
Avbrott
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 23 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 7 dagar!
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 3 dagar!
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Bria Teams Maintenance
Bria Solo Maintenance
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Inga händelser på 6 dagar!
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 26 dagar!
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Avbrott