Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 12 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 28 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Email delays for onboarding and password reset
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
Inga händelser på 21 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 19 dagar!
Avbrott
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 23 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 7 dagar!
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 3 dagar!
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott