Historie

99,99% oppetid
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Ingen hendelser i 3 måneder!
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i 25 dager!
Team Voice calls failing to connect
Ingen hendelser i 11 dager!
Messaging / Presence Partial Outage
Ingen hendelser i 13 dager!
Messaging / Presence Partial Outage
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i 6 dager!
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i 25 dager!
Ute av drift
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Ingen hendelser i 28 dager!
Ute av drift
Ingen hendelser i 5 dager!
Email delays for onboarding and password reset
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 måneder!
Ute av drift