Services

Drift

Mätetal

  1. Bria Teams Web Portal Login Percent Uptime
    Läs in...
  2. Bria Teams Web Portal Login Incidents Reported
    Läs in...
  3. Bria Teams Web Portal Login Response Time (ms)
    Läs in...

Senaste historik

100% drifttid
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Bria Solo Maintenance
Bria Teams Maintenance
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott