Services

Drift

Mätetal

  1. Bria Teams Web Portal Login Percent Uptime
    Läs in...
  2. Bria Teams Web Portal Login Incidents Reported
    Läs in...
  3. Bria Teams Web Portal Login Response Time (ms)
    Läs in...

Senaste historik

99,98% drifttid
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott